نویسنده = محمدعلی شاهی آشتیانی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی چندمعیاری مقید پروفیل ماموریتی ربات پرنده

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-100

حامد میرزاعلی؛ جلال کریمی؛ محمدعلی شاهی آشتیانی