کلیدواژه‌ها = جت چرخشی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تحلیلی اثرات جریان چرخشی هوا روی اتمیزاسیون اسپری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

سید عسکری مهدوی؛ فتح ا… امی؛ احسان موحد نژاد