کلیدواژه‌ها = ژیروسکوپ
تعداد مقالات: 4
4. طراحی یک روند ساده برای کنترل مد تحریک و تخمین سرعت زاویه‌ای در یک ژیروسکوپ MEMS

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

امیرعلی نیک خواه؛ ساحل سهیلی؛ مهران زارع