کلیدواژه‌ها = موتور دیزل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل شش استوانه خطی و صحه گذاری نتایج آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

سعید شجاعی؛ مهدی تاجداری؛ مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا چمنی