کلیدواژه‌ها = تئوری مرتبه اولمیرسکی/ هرمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی استوانه جدار ضخیم با طول بلند تحت بارگذاری فشار مکانیکی گذرای متحرک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

کرامت ملک زاده فرد؛ مهدی تاجداری؛ سیدمحمد زمانی ثانی