کلیدواژه‌ها = مدل جرم و فنر خطی شده جدید
تعداد مقالات: 1