نویسنده = مقیمی مهدی،
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386

عاطفی غلام علی؛ قلی زاده محمد؛ مقیمی مهدی


2. حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1385

مقیمی مهدی؛ خرمی شاد هادی؛ مساح حمیدرضا؛ مرتضایی سیدمرتضی