نویسنده = سید حسین ساداتی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل پدیده آشوب در حرکت انتقالی- دورانی ماهواره ژیروستات به روش ملنیکف

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394

سید مهدی ابطحی؛ سید حسین ساداتی؛ حسن سالاریه


3. طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392

سید مهدی ابطحی؛ سید حسین ساداتی؛ علی غفاری


4. طراحی کنترل کننده عصبی- فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با آموزش FEL

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387

سید حسین ساداتی؛ مهدی علیاری شوره‌دلی؛ علی داوری عدالت پناه