نویسنده = سعید ایرانی
تعداد مقالات: 4
2. آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391

سعید ایرانی؛ روح الله دهقانی؛ حسین گل پرور؛ علیرضا حسینیان


3. تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویچی با هسته میانی هدفمند متقارن به‌روش تئوری مرتبه بالای بهبودیافته

دوره 8، شماره 1، بهار 1391

کرامت ملک زاده فرد؛ مسعود ابراهیمی؛ علی نظری؛ سعید ایرانی