نویسنده = محمدرضا الهامی
تعداد مقالات: 4
2. شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سامانه هدایت و ناوبری تلفیقی در هواپیماهای کوچک

دوره 12، شماره 1، بهار 1395

محمدرضا الهامی؛ سید مهدی سادات‌رسول


3. آنالیز مودال پره بالگرد با روش‌های جرم‌های متمرکز و تست تجربی

دوره 12، شماره 1، بهار 1395

سیدعلی موسوی؛ محمد رضا الهامی؛ سعید محجوب‌مقدس