نویسنده = سید جمال حسینی پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مختلف و اتمسفر محافظ روی خواص آلیاژ آلومینیوم در فرآیند بارریزی با روش سطح شیب‌دار خنک‌کننده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394

امین کلاه‌دوز؛ سلمان نوروزی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی‌پور


2. شبیه‌سازی فرایند ریخته‌گری نیمه‌جامد روی سطح شیب‌دار خنک‌شونده

دوره 11، شماره 1، بهار 1394

سید صمد حسینی؛ سلمان نوروزی؛ سیدجمال حسینی پور


3. تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392

سلمان نوروزی؛ محمد بخشی جویباری؛ امین کلاهدوز؛ سید جمال حسینی پور