نویسنده = خداداد واحدی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل تجربی و عددی اثر عمق شیار و تخمین فشار پارگی در دیافراگم‌های پاره‌شونده

دوره 8، شماره 1، بهار 1391

حسین خدارحمی؛ خداداد واحدی؛ حسین لطفی


3. بررسی و تحلیل نفوذ پرتابه در یک هدف سرامیک/کامپوزیت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389

محمد مشتاقیان؛ خداداد واحدی