کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل تجربی انتقال حرارت یک ردیف جت برخوردی به سطح مقعر نامتقارن

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 76-86

سهراب اصغری؛ مهران رجبی زرگرآبادی


2. مدل سازی محفظه احتراق توربین گاز با استفاده از روش شبکه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-17

اصغر عظیمی؛ حجت قاسمی


3. بررسی عددی تاثیر فیلم خنک‌کاری توام با انتقال حرارت ترکیبی بر دمای جداره محفظه تراست موتور سوخت مایع

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

امیرحسین عبدالهی؛ مهرداد بزاززاده؛ اسماعیل ولی زاده


4. تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-93

محمدرضا شاه نظری؛ زهرا احمدی؛ فاطمه نیکان


5. بررسی جریان چگالشی دو‌‌‌‌بعدی غیرلزج در شیپوره همگرا- واگرا با اعمال حرارت در کانال همگرا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395

اسماعیل لکزیان؛ محمد رضایی مقدم؛ سعید زارع نژاد