کلیدواژه‌ها = ضربه با سرعت پایین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ضربه روی پوسته ضخیم ساندویچی انحنادار تحت اصابت اجرام ضربهزننده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396

کرامت ملکزاده فرد؛ امیر ویسی گرگ آباد