کلیدواژه‌ها = تحلیل شوک
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شوک و تعیین خواص دینامیکی یک ضربه‌گیر هیدرونیوماتیک به‌صورت تئوری و تجربی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395

سید علی‌اصغر حسینی؛ حسین پوریاوی؛ رضا مشکانی؛ شاهرخ شمس


2. تحلیل تجربی شوک و تعیین خواص دینامیکی کیسه‌های هوا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394

سید علی‌اصغر حسینی