نویسنده = مسعود میرزایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عددی شوک حرارتی در دماغه‌ سامانه‌های هوافضایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

محمد همایون‌فر؛ مسعود میرزایی


3. بررسی عددی روش الحاقی در بهینه سازی آیرودینامیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388

محمد حامد حکمت؛ مسعود میرزایی؛ احسان ایزدپناه


4. بررسی تجربی ضرایب نیرو برای گروه های سه و چهار تایی از استوانه های دایروی قرار گرفته در جریان عرضی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388

غلامحسین پوریوسفی؛ مسعود میرزایی؛ محمدعلی اردکانی