نویسنده = عبدالحمید گرجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامتر های فرآیندی در تولید قطعات استوانه ای از جنس آلومینیوم 5052 با هیدروفرمینگ گرم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 43-55

سید محمد حسین پور؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری


3. شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1388

عبدالحمید گرجی؛ حسن علوی هاشمی؛ محمد بخشی؛ محمد ابراهیم ولی زاده؛ اکبر شیرخورشیدیان