نویسنده = امیرعلی نیکخواه
تعداد مقالات: 4
1. احتساب الزامات سامانه انطباق عوارض زمینی در طراحی مسیر پروازی بهینه و مقید مبتنی بر TF/TAبرای پهپادها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395

رضا زردشتی؛ امیرعلی نیکخواه؛ محمدجواد یزدان‌پناه


2. مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تحلیل پاسخ یک هواپیمای انعطاف‌پذیر در برخورد با اغتشاشات جوی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394

امیرعلی نیک خواه؛ سیدمحمدرضا ستاینده


3. طراحی یک روند ساده برای کنترل مد تحریک و تخمین سرعت زاویه‌ای در یک ژیروسکوپ MEMS

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

امیرعلی نیک خواه؛ ساحل سهیلی؛ مهران زارع


4. استخراج مدل دینامیکی ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS ساختار پیوسته و حل آن با اعمال نیروی هارمونیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

امیرعلی نیک خواه؛ علی اصغر جعفری؛ رضا اثباتی لواسانی