نویسنده = محمد ریاحی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین عمر مفید باقیمانده تجهیزات مبتنی بر تخمین مراحل زوال، با استفاده از روش ARMRS

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-29

سعید رمضانی؛ علیرضا معینی؛ محمد ریاحی


3. شبیه‌سازی ترمومکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394

محمد ریاحی؛ حمیدرضا نظری


4. پدیده ترموسونیک وبررسی تاثیر فرکانس و دامنه ارتعاشات خارجی بر روی افزایش دما در سطوح ترک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394

محمد ریاحی؛ پویا دهستانی؛ علی ولی پور چهارده چریک