دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل‌سازی، تخمین رشد ترک خستگی و تحلیل مودال پره کمپرسور توربین گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

بهزاد رئوفی؛ احمد مامندی


پاسخ غیرخطی و پایداری نانولوله‌های فلکسوالکتریک حامل سیال تحت میدان دمایی با استفاده از تئوری گرادیان کرنش غیرموضعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

ابراهیم محمودپور؛ علی پارسا؛ محمد پارسا


تحلیل میدان دمای گُذرای دیسک و پد ترمز FGM به صورت مدل سه بعدی متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

علی شهرجردی؛ علی صفری فرد


شبیه‌سازی عددی اثر هندسه استفاده از لوله پره‌دار در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محسن رستمی؛ امیرحمزه فرج الهی؛ مرتضی قنبری؛ علی اصغر نادری


رفع تکینگی در ردیابی اهداف هوایی با استفاده از سکوی سه درجه‌ آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

علی اکبر صادقی؛ احمدرضا ولی؛ علی خاکی صدیق


کنترل ارتعاشات سازه انعطاف پذیر متصل به پایه چرخان با الگوریتم مود لغزشی فراپیچشی-ترمینال غیرتکین در حضور نامعینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

میلاد عظیمی؛ ولی اله شاه بهرامی؛ علیرضا علیخانی


افت انتقال صوت در یک پوسته استوانه ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی با وصله های پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدرضا الهامی؛ حسین آذریون


تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهای متخلخل تابعی مدرج روی بستر الاستیک در محیط حرارتی با روش مربعات دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مهدی خاک پور؛ یوسف بازرگان لاری؛ پرهام زاهدی نژاد؛ محمدجواد کاظم زاده پارسی


تحلیل دینامیکی سیستم سورتمه جرم متغیر تحت نیروهای متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدرضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ علی رحیمی


بررسی اثر چسبندگی بین دو سطح بر کار نیروی اصطکاک و سایش در مقیاس نانو با استفاده از دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

میرابوالفضل مختاری


تغییر شکل پلاستیک ورق‌های چندلایه فلزی هم‌جنس و غیر هم‌جنس با چگالی سطحی ثابت تحت بارگذاری دفعی مکرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مجتبی ضیاء شمامی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ حسین خدارحمی


بارگذاری انفجاری مکرر روی ورق‌های مستطیلی تقویت شده با خط جوش: بررسی تجربی و مدلسازی با شبکه عصبی GMDH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

منصور به تاج؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی


بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر پایداری خودرو و بهینه‌سازی چندهدفه شاخص‌های دینامیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

سعید عرفانیان ظروفی؛ یداله فرزانه؛ منصور بقائیان


تخمین نرخ چرخش خط دید با استفاده از رویتگر مد لغزشی توسعه‌یافته زمان گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

مهسا جواهری پور؛ احمدرضا ولی؛ وحید بهنام گل؛ فیروز الهوردیزاده


اثر عیوب دوبعدی بر رفتار کششی و خزشی اتصالات چسبی تک لبه‌ی سرامیک – فلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

بشیر بهجت؛ فرزاد راهنورد


تحلیل تجربی و شبیه‌سازی تاثیر پارامترهای هندسی چاپ سه‌بعدی بر روی بازیابی ‌شکلی پیچشی پلیمر پلی لاکتیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمد هادی حسین زاده؛ مجید قریشی؛ کیوان نارویی


بررسی پاسخ غیرخطی گذرا صفحات فلزکامپوزیت تحت بارگذاری فشار یکنواخت وابسته به زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

علی کیانی؛ روح اله حسینی؛ حسین خدارحمی


طراحی کنترل‌کننده پیش بین تعمیم یافته با ساختار رگولاتور خود تنظیم برای جلوگیری از اثر اشباع سرعت عملگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

پویا رضایی؛ علیرضا خسروی


کنترل فازی-PID مکانیزم‌هایی با عملگرهای متضاد از جنس آلیاژ حافظه‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

حسین چهاردولی؛ احسان شفیعی؛ محمد اقتصاد


طراحی رویتگر حالت تعمیم‌یافته فازی-تطبیقی برای سیستم‌های غیرخطی اَفاین با اغتشاش خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

محمد فرخی؛ مهتاب دل‌پسند


مطالعه پدیده‌های پرش و آشوب در تیر غیرخطی یکسرگیردار با جرم متمرکز تحت اثرات جریان آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

پویا سروی؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ امیرحسین امیدی


بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند شکل‌دهی آزاد ورق آهنی با روش انفجار زیرآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

صادق نصیری؛ میلاد صادق یزدی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید محسن موسوی؛ مجتبی ضیاءشمامی


تحلیل فرکانس‌های طبیعی تیر تیموشنکو مخروطی چرخان از جنس مواد تابعی با لایه محرک پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

شهروز یوسف زاده؛ محمدمهدی دوستدار


مطالعه عددی تاثیر پارامترهای هندسی اسپری در جریان سوخت و هسته هوا در اتمایزر چرخشی فشاری انتهای باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

محمد مرادی؛ سعید کریمیان علی ابادی؛ فتح اله امی؛ مهدی سرحدی


طراحی کنترل‌کننده مقاوم مد لغزشی برای مدل کامل یک هواپیما در حضور انواع عدم قطعیت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

سید علی ظهیری پور


بررسی المان محدود کمانش پوسته کروی ساندویچی نسبتاً ضخیم با هسته مشبک و لایه‌های تقویت شده با سیم‌های حافظه‌دار شکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

احمد دارابی؛ کرامت ملک زاده فرد؛ سید مهدی نبوی


بررسی انتشار امواج در تک لایه ایزوتروپیک عرضی با ضخامت محدود، با استفاده از روش توابع پتانسیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

هادی تیموری؛ حسن بیگلری


مدل سازی تحلیلی تغییر شکل ورق مثلثی تحت انفجار مخلوط گازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی


پیش بینی جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی با استفاده از آنالیز ابعادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی


شبیه سازی عددی پروفیل تغییر شکل ورق مثلثی تحت انفجار مخلوط گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

مجتبی حقگو؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی