دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1397 (817) 
7. بهینه‌سازی چندمعیاری مقید پروفیل ماموریتی ربات پرنده

صفحه 91-100

حامد میرزاعلی؛ جلال کریمی؛ محمدعلی شاهی آشتیانی


8. تشخیص عیوب بیرینگ توسط روش تجزیه مدهای تجربی

صفحه 101-113

مهرداد نوری خاجوی طهرانی؛ مهدی قهیه ایی؛ عباس ربیعی