نویسنده = کرامت ملک زاده فرد
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش پنل ساندویچی استوانه ای شکل با هسته انعطاف پذیر و لایه های روغن مغناطیسی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-19

کرامت ملک زاده فرد؛ محسن غلامی؛ علیرضا پورموید


2. تحلیل ضربه روی پوسته ضخیم ساندویچی انحنادار تحت اصابت اجرام ضربهزننده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396

کرامت ملکزاده فرد؛ امیر ویسی گرگ آباد