دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1390 (162) 
2. بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم

ایمان روحی دهکردی؛ حسین شاهوردی؛ علی صالح زاده نوبری؛ آرزو خلیلی


8. مدل‌سازی جریان ابرکاواک اطراف رونده‏های‌‏ زیرسطحی

علی چراغی؛ رضا ابراهیمی؛ سجاد محمدی بازرگانی؛ مهرزاد شمس