دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 60، تابستان 1399، صفحه 1-98 
1. هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی

صفحه 1-14

سعید شجاعی؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی؛ محمدامین سعیدی


2. تحلیل دینامیکی و ارتعاشی پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک

صفحه 15-25

سید علی موسوی؛ محمد رضا الهامی؛ محمود کفاش میرزا رحیمی؛ علی اصغر خارستانی


8. تشخیص پین معیوب به کمک پردازش تصویر در خط تولید

صفحه 87-96

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ مسعود نصیری لاکه