نویسنده = علیرضا سعیدی
تعداد مقالات: 6
1. حل تحلیلی کمانش ورق‌های قطاعی حلقوی متخلخل

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-152

محمدرضا کامران فرد؛ علیرضا سعیدی؛ ابوصالح نادری


3. تحلیل ارتعاشات اجباری ورق ضخیم مستطیلی هدفمند بر اساس تئوری مرتبه‌ بالاتر تغییر شکل برشی و قائم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-87

علیرضا سعیدی؛ حامد رضانیایی اقدم؛ رضا حسن نژاد قدیم؛ زهره موسوی