دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1388 (154) 
1. تحلیل نفوذ مایل پرتابه‌های مخروطی در صفحات نازک فلزی

محمدحسین پل؛ غلامحسین لیاقت؛ سید عبدالوهاب حسینی


3. روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار، به کمک تغییرات شکل مد

انوشیروان فرشیدیان فر؛ محمد حسین زاده؛ مهدی راغبی


5. توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌

حسن مسلمی نائینی؛ غلامحسین لیاقت؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ سیامک مزدک؛ محمد رضا جنگجوی خلجان