دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1388 (153) 
2. جریان حول یک صفحه تخت: یک بازنگری تحلیلی با استفاده از تقریب کسری پد

حجت اله سید مؤمنی ماسوله؛ فاطمه فکری؛ حمیدرضا مساح


6. بررسی عددی روش الحاقی در بهینه سازی آیرودینامیکی

محمد حامد حکمت؛ مسعود میرزایی؛ احسان ایزدپناه