نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامیان مصطفی، بهبود پایداری جانبی خودرو از طریق کنترل بهینه غیر خطی دینامیک چرخشی [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • اسماعیل زاده خادم سیامک، ارتعاشات غیر خطی یک صفحه مستطیل ویسکو الاستیک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • اسماعیلی علی اصغر، کنترل پرواز به روش گام به عقب اصلاحی و به کمک یک رویتگر غیر خطی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • الهامی علیرضا، شبیه سازی عددی جریان آشفته در یک کانال با رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ اثر فیلتر صریح روی نرخ همگرایی و ساختارهای آشفتگی نزدیک دیواره ها [دوره 2، شماره 1، 1385]

ب

 • بابایی علیرضا، استخراج یک قانون هدایت جدید برای موشک ها در مقابل هدف های دارای مانور بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • بازارگان مجید، محاسبات و بهینه سازی جرمی سیستم فشارگذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • برومند مسعود، جلوگیری از واماندگی در توربین های گازی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • بشارتی گیوی محمدکاظم، مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی [دوره 2، شماره 2، 1385]

پ

 • پیرکندی جاماسب، مطالعه عددی فرآیند تغییر فاز در سیستم های ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی [دوره 2، شماره 2، 1385]

ت

 • تقوی زنوز رضا، پیش بینی گذار در لایه مرزی جریان های با شدت توربولانسی زیاد جریان آزاد به کمک یک مدل فیزیکی [دوره 2، شماره 2، 1385]

ث

 • ثقفیان محسن، شبیه سازی عددی جریان حول یک شناور زیر آبی و محاسبه ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی با کمک معادله موریسون [دوره 2، شماره 3، 1385]

ج

 • جعفری علی اصغر، تحلیل، شبیه سازی و کنترل ارتعاشات سیستمهای متشکل از آلیاژهای حافظه دار [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • جعفری علی اصغر، مدل یک بعدی رفتار فوق کشسان آلیاژهای حافظه دار [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • جواب ور داریوش، تحلیل شکل دهی انفجاری ورق مدور به روش انرژی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • جوارشکیان محمدحسن، شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها [دوره 2، شماره 3، 1385]

ح

 • حامدی‌ محسن‌، ارایه یک مدل تحلیلی به منظور پیش بینی نیروهای ماشینکاری وارد بر فرز سرکروی [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • حبیب پور علی، تحلیل شکل دهی انفجاری ورق مدور به روش انرژی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا، حل عددی جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در یک کانال مارپیچ [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • حسنی آهنگر محمدرضا، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صورت ST2 [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • حسینی سیدعلی اصغر، تحلیل عددی فرکانس های طبیعی پره های چرخان تیموشینکو با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • حسینی سیدوحید، تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • حمیدی حسام الدین ابن الدین، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صورت ST2 [دوره 2، شماره 3، 1385]

خ

 • خالقی محمدرضا، جلوگیری از واماندگی در توربین های گازی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • خانی علی، بهینه سازی وزنی یک پوسته کامپوزیتی در مخازن تحت فشار نوع 4 به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • خرمی شاد هادی، حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری [دوره 2، شماره 2، 1385]

د

 • دامن گیر ابراهیم، حل عددی جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در یک کانال مارپیچ [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • دانشجو کامران، انتقال صوت در پوسته های استوانه ای کامپوزیت لایه ای با در نظر گرفتن تغییر شکل برشی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • درویزه ابوالفضل، تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری [دوره 2، شماره 2، 1385]

ر

 • رحمتی صادق، بهینه سازی وزنی یک پوسته کامپوزیتی در مخازن تحت فشار نوع 4 به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • رستمی نوراله، اثرات زاویه حمله بر جریان آشفته نزدیک دنباله با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • رفعی روح اله، حل عددی جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در یک کانال مارپیچ [دوره 2، شماره 1، 1385]

ز

 • زمانیان مهدی، تحلیل عددی فرکانس های طبیعی پره های چرخان تیموشینکو با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • زمانی جمال، تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری [دوره 2، شماره 2، 1385]

س

 • سالاری محمود، پیش بینی گذار در لایه مرزی جریان های با شدت توربولانسی زیاد جریان آزاد به کمک یک مدل فیزیکی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • سیدشمس طالقانی سیدآرش، اثرات زاویه حمله بر جریان آشفته نزدیک دنباله با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • سعدالدین سیف اله، توزیع دما در فرآیند تفجوشی اولیه در نمونه سازی سریع به کمک قوس پلاسما و با استفاده از تبدیلات انتگرالی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • سلطانی ناصر، بررسی شکست خستگی و عمر رشد ترک در پره های فن روتور ژنراتور یک نیروگاه حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • سلیمانی مجید، تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • سمیع زاده محمود، بررسی شکست خستگی و عمر رشد ترک در پره های فن روتور ژنراتور یک نیروگاه حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1385]

ش

 • شادآرام عبداله، اثرات زاویه حمله بر جریان آشفته نزدیک دنباله با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • شانجانی یاسر، توزیع دما در فرآیند تفجوشی اولیه در نمونه سازی سریع به کمک قوس پلاسما و با استفاده از تبدیلات انتگرالی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • شوشتری علیرضا، ارتعاشات غیر خطی یک صفحه مستطیل ویسکو الاستیک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول [دوره 2، شماره 1، 1385]

ض

 • ضیابشرحق مسعود، مطالعه عددی فرآیند تغییر فاز در سیستم های ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی [دوره 2، شماره 2، 1385]

ط

 • طالبی توتی روح اله، انتقال صوت در پوسته های استوانه ای کامپوزیت لایه ای با در نظر گرفتن تغییر شکل برشی [دوره 2، شماره 2، 1385]

ع

 • علی زاده قاسم، بهبود پایداری جانبی خودرو از طریق کنترل بهینه غیر خطی دینامیک چرخشی [دوره 2، شماره 3، 1385]

غ

 • غیاثوند حسن، مدل یک بعدی رفتار فوق کشسان آلیاژهای حافظه دار [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • غفاری علی، کنترل پرواز به روش گام به عقب اصلاحی و به کمک یک رویتگر غیر خطی [دوره 2، شماره 1، 1385]

ف

 • فرجی قادر، مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • فرهنگی حسن، بررسی شکست خستگی و عمر رشد ترک در پره های فن روتور ژنراتور یک نیروگاه حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • فروغی مهر بهداد، شبیه سازی عددی جریان حول یک شناور زیر آبی و محاسبه ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی با کمک معادله موریسون [دوره 2، شماره 3، 1385]

ق

 • قدیری مجید، تحلیل، شبیه سازی و کنترل ارتعاشات سیستمهای متشکل از آلیاژهای حافظه دار [دوره 2، شماره 3، 1385]

ک

 • کاشانی زاده حسین، مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • کاظم زاده حنانی سیامک، شبیه سازی عددی جریان آشفته در یک کانال با رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ اثر فیلتر صریح روی نرخ همگرایی و ساختارهای آشفتگی نزدیک دیواره ها [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • کریمی امیر، شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • کریمی حسن، محاسبات و بهینه سازی جرمی سیستم فشارگذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • کشاورز علی، مطالعه عددی فرآیند تغییر فاز در سیستم های ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی [دوره 2، شماره 2، 1385]

گ

ل

 • لاری خسرو، تعیین مشخصه های حرارتی مشعل های متخلخل تابشی در حالت گذرا با استفاده از مدل دو شار حرارتی [دوره 2، شماره 2، 1385]

م

 • محسنی مهدی، محاسبات و بهینه سازی جرمی سیستم فشارگذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • مدح خوان مجتبی، شبیه سازی عددی جریان حول یک شناور زیر آبی و محاسبه ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی با کمک معادله موریسون [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • میراحمدی سیدامین، توزیع دما در فرآیند تفجوشی اولیه در نمونه سازی سریع به کمک قوس پلاسما و با استفاده از تبدیلات انتگرالی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • مرتضایی سیدمرتضی، حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • مرتضوی مهدی، استخراج یک قانون هدایت جدید برای موشک ها در مقابل هدف های دارای مانور بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • میرزایی مهدی، بهبود پایداری جانبی خودرو از طریق کنترل بهینه غیر خطی دینامیک چرخشی [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • مزینی ناصر، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صورت ST2 [دوره 2، شماره 3، 1385]
 • مساح حمیدرضا، حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • مسگرپورطوسی ابوالقاسم، جلوگیری از واماندگی در توربین های گازی [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • مشایخ فرزاد، شبیه سازی عددی جریان آشفته در یک کانال با رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ اثر فیلتر صریح روی نرخ همگرایی و ساختارهای آشفتگی نزدیک دیواره ها [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • مقیمی مهدی، حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری [دوره 2، شماره 2، 1385]
 • موسوی مشهدی محمود، تحلیل عددی فرکانس های طبیعی پره های چرخان تیموشینکو با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • موسوی مشهدی محمود، مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی [دوره 2، شماره 2، 1385]

ن

 • نیک خواه بهرامی منصور، کنترل پرواز به روش گام به عقب اصلاحی و به کمک یک رویتگر غیر خطی [دوره 2، شماره 1، 1385]
 • نوری علی، انتقال صوت در پوسته های استوانه ای کامپوزیت لایه ای با در نظر گرفتن تغییر شکل برشی [دوره 2، شماره 2، 1385]

و

 • وفایی صفت عباس، بهینه سازی وزنی یک پوسته کامپوزیتی در مخازن تحت فشار نوع 4 به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1385]

ه

 • همایی نژاد محمدرضا، تحلیل، شبیه سازی و کنترل ارتعاشات سیستمهای متشکل از آلیاژهای حافظه دار [دوره 2، شماره 3، 1385]

ی

 • یوسفی رضا، ارایه یک مدل تحلیلی به منظور پیش بینی نیروهای ماشینکاری وارد بر فرز سرکروی [دوره 2، شماره 3، 1385]