دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1392 (172) 
1. تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی

محمدباقر نظری؛ محمود شریعتی؛ محمدرضا اسلامی؛ بهروز حسنی


7. تحلیل تجربی نفوذ در اهداف متشکل از لایه‌های کولار و سیال STF

امین خدادادی؛ غلامحسین لیاقت؛ محمدعلی اکبری