دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1392 (170) 
1. طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع

سید مهدی ابطحی؛ سید حسین ساداتی؛ علی غفاری


3. بهبود افت انتقال مافلر با استفاده از پنل‌های میکرومتخلخل

عارف یدالهی؛ روح الله طالبی توتی؛ محمد حسن شجاعی فرد


5. بررسی تجربی اثر عمق آب در کاهش فرکانس خمش اجسام کشیده

محمد علی شهرآبادی؛ حسن سالاریه؛ روح الله دهقانی فیروزآبادی