دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1395 (418) 
4. استفاده از داده زاویه رویت به منظور تعیین موقعیت اجسام

محمدحسن اشتری؛ حبیب قنبرپور اصل؛ مهران حق‌پرست


6. آنالیز مودال پره بالگرد با روش‌های جرم‌های متمرکز و تست تجربی

سیدعلی موسوی؛ محمد رضا الهامی؛ سعید محجوب‌مقدس