کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر پارامترهای بید کششی و بهینه‌سازی چندهدفه فرآیند کشش عمیق

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی


5. تخمین ضریب جذب وابسته به دما در یک مسئله معکوس هدایت- تشعشع در محیط غیرشفاف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

مجتبی باغبان؛ سیروس آقانجفی؛ سیدحسین منصوری