تعداد مقالات: 524

2. بهبود عملکرد و کاهش حجم سامانه خنک‌کاری در پیل‌های سوختی پلیمری دما پایین با استفاده از نانو‌سیال

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

مظاهر رحیمی اسبویی؛ ابراهیم علیزاده؛ سید مجید رهگشای؛ مجید خورشیدیان؛ سید حسین مسروری سعادت


4. ارتعاشات پوسته استوانه ای دوار مدرج تابعی تحت فشار با تقویت‌کننده حلقوی و محوری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

سید علی موسوی؛ سعید محجوب مقدس؛ محمود کفاش میرزا رحیمی


6. هدایت خودکار خودروی سنگین مفصلی در شرایط ترافیکی واقعی با کنترلر مودلغزشی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-14

سعید شجاعی؛ علی رحمانی هنزکی؛ شهرام آزادی؛ محمدامین سعیدی


7. الگوریتم ناوبری مستقل از موقعیت سامانه‌ی اینرسی صفحه پایدار

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-20

محمد قسمتی؛ محمدرضا عاروان؛ عبدالرضا کاشانی نیا


8. طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین تابعی مرتبه‌کسری برای سیستم شناور مغناطیسی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-12

نوشین بیگدلی؛ مهسا صنعتی زاده


11. بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

واحدی خداداد؛ رادمرد حسن؛ سمنانی رهبر مجتبی؛ ثابتی پور برات محمد


13. اندازه گیری زمان سوزش و سرعت پیشروی شعله ذرات آلومینیم در فشار ثابت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

بیدآبادی مهدی؛ صدیقی محمد؛ کشتی آراست وحید


14. حل عددی جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در یک کانال مارپیچ

دوره 2، شماره 1، بهار 1385

حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا؛ رفعی روح اله؛ دامن گیر ابراهیم


15. تحلیل تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی بر نیروی لهیدگی جاذب های انرژی چهارگوش تحت بارگذاری محوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1385

حسینی سیدوحید؛ زمانی جمال؛ درویزه ابوالفضل؛ سلیمانی مجید


16. تحلیل، شبیه سازی و کنترل ارتعاشات سیستمهای متشکل از آلیاژهای حافظه دار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385

جعفری علی اصغر؛ قدیری مجید؛ همایی نژاد محمدرضا


17. شبیه سازی عددی جوشکاری مقاومتی UW به کمک تحلیل الکتریکی - حرارتی اجزای محدود

دوره 3، شماره 1، بهار 1386

اسماعیل زاده موسی؛ حامدی‌ محسن‌


18. تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386

عاطفی غلام علی؛ قلی زاده محمد؛ مقیمی مهدی


23. مطالعه تجربی ناپایداری احتراق در محفظه های پیش مخلوط موتورهای توربین گاز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387

نوذر اکبری؛ ناصر سراج مهدیزاده؛ رضا ابراهیمی


24. مدل‌سازی عددی جریان حول دسته سیلندرهای استوانه ای

دوره 5، شماره 1، بهار 1388

بهزاد قدیری دهکردی؛ حامد حوری جعفری


25. تحلیل نفوذ مایل پرتابه‌های مخروطی در صفحات نازک فلزی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388

محمدحسین پل؛ غلامحسین لیاقت؛ سید عبدالوهاب حسینی