نمایه نویسندگان

ا

 • اردکانی محمدعلی، مطالعه تجربی اثر تغییر دماهای جریان آزاد و حسگر دستگاه بادسنج سیم داغ بر کالیبراسیون حسگرها و اندازه گیری سرعت [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • اسدی محمد، بررسی پارامترهای ماشین کاری تخلیه الکتریکی در حالت محلول دی الکتریک مخلوط شده با پودر آلومینیم [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • اسلامی فارسانی رضا، بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف کربن ساخته شده از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری و ویژه [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • ایلدارژاله محمد، تحلیل و بهینه سازی سیستم تعلیق یک خودروی شنی دار: پاسخ به ورودی های استاندارد [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • الهامی محمدرضا، تحلیل و بهینه سازی سیستم تعلیق یک خودروی شنی دار: پاسخ به ورودی های استاندارد [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • امیدپناه محمد، تعیین مشخصه های حرارتی نمونه جدیدی از یک سیستم هوا گرم کن با استفاده از مشعل متخلخل تابشی و در نظر گرفتن اثرات تشعشعی گازی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • انصاری محمدرضا، بررسی عددی اثرات نرخ جریان تزریقی از لبه فرار پره توربین گازی روی توزیع عدد ماخ سطح پره با استفاده از مدل آشفتگی RNG.k-ε [دوره 1، شماره 2، 1384]

ب

 • بیدآبادی مهدی، اندازه گیری زمان سوزش و سرعت پیشروی شعله ذرات آلومینیم در فشار ثابت [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • برنگی رضا، تحلیل منابع خطا در بالانس و مدل استاندارد دینامیکی در تونل های باد [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • برومند مسعود، مطالعه تجربی و عددی کاهش پسای اصطکاکی با استفاده از بهینه سازی سطح گرمایش در اجسام تقارن محوری [دوره 1، شماره 1، 1384]

پ

 • پژوهش جهرمی امین، تحلیل طیفی آزمایش های پروازی هواپیما به کمک شبیه سازی پرواز [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • پژوهش جهرمی امین، معادلات دینامیکی و تحلیل پاسخ ژیروسکوپ های با ارتعاش جا به جایی هم راستا [دوره 1، شماره 3، 1384]

ت

 • تابع جماعت صادق، آنالیز کاهش تولید NOx در محفظه احتراق با سوخت گازی به کمک پاشش آب [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • تقوی زنوز رضا، مطالعه تجربی اثر تغییر دماهای جریان آزاد و حسگر دستگاه بادسنج سیم داغ بر کالیبراسیون حسگرها و اندازه گیری سرعت [دوره 1، شماره 3، 1384]

ث

 • ثابتی پور برات محمد، بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند [دوره 1، شماره 1، 1384]

ح

 • حیدری محمدرضا، شبیه سازی جریان مافوق صوت آشفته حول اجسام مدور به انضمام ناحیه پشت با استفاده از شبکه چند بلوکی و مرز بلوکی انطباقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا، مقایسه مدل های تصحیح یافته آشفته چرخشی در کانال چرخان [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • حسنی آهنگر محمدرضا، تحلیل منابع خطا در بالانس و مدل استاندارد دینامیکی در تونل های باد [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • حسنی آهنگر محمدرضا، ارزیابی و تحلیل عملکرد یک بالانس نیرویی در تونل باد از دید قابلیت اطمینان [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • حکیم الهی بهزاد، تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی های عددی و تحلیلی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • حکمت آرا مادح، مقایسه مدل های تصحیح یافته آشفته چرخشی در کانال چرخان [دوره 1، شماره 1، 1384]

خ

 • خاکی رضا، مطالعه تجربی و عددی کاهش پسای اصطکاکی با استفاده از بهینه سازی سطح گرمایش در اجسام تقارن محوری [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • خدارحمی حسین، تحلیل عددی و تجربی شکل گیری و نفوذ پرتابه های شکل یافته انفجاری [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • خلجی حمیدرضا، تحلیل عددی و تجربی شکل گیری و نفوذ پرتابه های شکل یافته انفجاری [دوره 1، شماره 2، 1384]

د

 • دامن گیر ابراهیم، مقایسه مدل های تصحیح یافته آشفته چرخشی در کانال چرخان [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • دهقان مهدی، ارزیابی و تحلیل عملکرد یک بالانس نیرویی در تونل باد از دید قابلیت اطمینان [دوره 1، شماره 2، 1384]

ر

 • رادمرد حسن، بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • رازفر محمدرضا، استفاده از پارامترهای موتور اسپیندل برای تخمین سایش ابزار در فرزکاری کف تراشی به کمک شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • رمضانی زاده مهدی، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای سه بعدی آشفته غیر قابل تراکم با استفاده از رهیافت های RANS و LES [دوره 1، شماره 3، 1384]

س

 • ساداتی سیدحسین، کنترل مود لغزشی تنظیم شده چرخش ماهواره: بالانس بین دقت دنبال کردن و مصرف انرژی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • سالاری محمود، مطالعه تجربی اثر تغییر دماهای جریان آزاد و حسگر دستگاه بادسنج سیم داغ بر کالیبراسیون حسگرها و اندازه گیری سرعت [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • سراج مهدی زاده ناصر، آنالیز کاهش تولید NOx در محفظه احتراق با سوخت گازی به کمک پاشش آب [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • سلطانی ناصر، تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی های عددی و تحلیلی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • سمنانی رهبر مجتبی، بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • سمنانی رهبر مجتبی، تعیین تجربی ضریب انتقال حرارت و ضخامت فیلم در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیر کننده با فیلم ریزان [دوره 1، شماره 2، 1384]

ش

 • شکوه فر علی، بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف کربن ساخته شده از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری و ویژه [دوره 1، شماره 2، 1384]

ص

 • صدقی آرمان، بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی الیاف کربن ساخته شده از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری و ویژه [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • صدیقی محمد، اندازه گیری زمان سوزش و سرعت پیشروی شعله ذرات آلومینیم در فشار ثابت [دوره 1، شماره 3، 1384]

ض

 • ضیابشرحق مسعود، طراحی یک سیستم کنترل قدرت بر پایه دما، فشار متوسط سیکل و سرعت پیستون جابه جایی جهت بهبود سرعت پاسخ موتور استرلینگ [دوره 1، شماره 2، 1384]

ط

 • طیبی رهنی محمد، شبیه سازی جریان مافوق صوت آشفته حول اجسام مدور به انضمام ناحیه پشت با استفاده از شبکه چند بلوکی و مرز بلوکی انطباقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • طیبی رهنی محمد، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای سه بعدی آشفته غیر قابل تراکم با استفاده از رهیافت های RANS و LES [دوره 1، شماره 3، 1384]

ع

 • عظیمی عزیز، شبیه سازی جریان مافوق صوت آشفته حول اجسام مدور به انضمام ناحیه پشت با استفاده از شبکه چند بلوکی و مرز بلوکی انطباقی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • علی آبادی عباس، طراحی یک سیستم کنترل قدرت بر پایه دما، فشار متوسط سیکل و سرعت پیستون جابه جایی جهت بهبود سرعت پاسخ موتور استرلینگ [دوره 1، شماره 2، 1384]

غ

 • غفاری علی، طراحی یک سیستم کنترل قدرت بر پایه دما، فشار متوسط سیکل و سرعت پیستون جابه جایی جهت بهبود سرعت پاسخ موتور استرلینگ [دوره 1، شماره 2، 1384]

ق

 • قاسمی نیا عباس، تحلیل و مقایسه مدل های نفوذ پرتابه میله ای در اهداف نیمه بی نهایت فلزی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • قاسمیه مهدی، تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی های عددی و تحلیلی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • قربانی احمد، طراحی مفهومی هواپیما بر اساس الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • قربانی احمد، تحلیل طیفی آزمایش های پروازی هواپیما به کمک شبیه سازی پرواز [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • قربانی احمد، معادلات دینامیکی و تحلیل پاسخ ژیروسکوپ های با ارتعاش جا به جایی هم راستا [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • قربانی احمد، تدوین متدولوژی طراحی موشک کروز با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • قریشی مجید، بررسی پارامترهای ماشین کاری تخلیه الکتریکی در حالت محلول دی الکتریک مخلوط شده با پودر آلومینیم [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • قضاوی زاده اکبر، تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی های عددی و تحلیلی [دوره 1، شماره 3، 1384]

ک

 • کاغذچی طاهره، تعیین تجربی ضریب انتقال حرارت و ضخامت فیلم در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیر کننده با فیلم ریزان [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • کشتی آراست وحید، اندازه گیری زمان سوزش و سرعت پیشروی شعله ذرات آلومینیم در فشار ثابت [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • کیماسی محمدرضا، شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای سه بعدی آشفته غیر قابل تراکم با استفاده از رهیافت های RANS و LES [دوره 1، شماره 3، 1384]

گ

 • گنج علی خان نسب سیدعبدالرضا، تعیین مشخصه های حرارتی نمونه جدیدی از یک سیستم هوا گرم کن با استفاده از مشعل متخلخل تابشی و در نظر گرفتن اثرات تشعشعی گازی [دوره 1، شماره 2، 1384]

م

 • محسنی رضا، تحلیل عددی و تجربی شکل گیری و نفوذ پرتابه های شکل یافته انفجاری [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • محمودی مصطفی، بررسی عددی اثرات نرخ جریان تزریقی از لبه فرار پره توربین گازی روی توزیع عدد ماخ سطح پره با استفاده از مدل آشفتگی RNG.k-ε [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • مصطفی پوراصل امیر، استفاده از پارامترهای موتور اسپیندل برای تخمین سایش ابزار در فرزکاری کف تراشی به کمک شبکه های عصبی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • مظاهری کیومرث، استفاده از روش های ترکیبی صریح- ضمنی برای حل معادلات هیدرودینامیک تشعشعی [دوره 1، شماره 3، 1384]
 • ملایک سیدمحمدباقر، طراحی مفهومی هواپیما بر اساس الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • موسویان سیدعلی اکبر، کنترل مود لغزشی تنظیم شده چرخش ماهواره: بالانس بین دقت دنبال کردن و مصرف انرژی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • مولوی حسین، استفاده از روش های ترکیبی صریح- ضمنی برای حل معادلات هیدرودینامیک تشعشعی [دوره 1، شماره 3، 1384]

ن

 • نجفی فرید، مدل سازی ریاضی جدید سیستم سرو- نیوماتیک بوسیله منطق مود لغزشی به منظور کنترل موقعیت- نیرو [دوره 1، شماره 2، 1384]

و

 • واحدی خداداد، بررسی و تحلیل طول لوله اواپراتورهای فالینگ فیلم جهت کاربرد در صنعت قند [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • واحدی خداداد، ارزیابی و تحلیل عملکرد یک بالانس نیرویی در تونل باد از دید قابلیت اطمینان [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • واحدی خداداد، تحلیل و مقایسه مدل های نفوذ پرتابه میله ای در اهداف نیمه بی نهایت فلزی [دوره 1، شماره 3، 1384]

ه

 • همایی نژاد محمدرضا، کنترل مود لغزشی تنظیم شده چرخش ماهواره: بالانس بین دقت دنبال کردن و مصرف انرژی [دوره 1، شماره 1، 1384]
 • همایی نژاد محمدرضا، مدل سازی ریاضی جدید سیستم سرو- نیوماتیک بوسیله منطق مود لغزشی به منظور کنترل موقعیت- نیرو [دوره 1، شماره 2، 1384]

ی

 • یاشینی مستانه، آنالیز کاهش تولید NOx در محفظه احتراق با سوخت گازی به کمک پاشش آب [دوره 1، شماره 1، 1384]