نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی پور، سید رسول حل تحلیلی ارتعاشات آزاد ورق های ضخیم مستطیلی همسانگرد عرضی بر اساس تئوری برشی مرتبه اول [دوره 4، شماره 3، 1387]

ا

 • ابراهیمی، رضا مطالعه تجربی ناپایداری احتراق در محفظه های پیش مخلوط موتورهای توربین گاز [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • احمدی کیا، حسین شبیه سازی عددی جریان های فراصوتی آرام و آشفته غیردائم خروج یک پرتابه از یک لوله [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • اسماعیل‌زاده خادم، سیامک تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • اکبری، نوذر • شبیه سازی ناپایداری احتراق در موتورهای توربین گاز پیش مخلوط [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • اکبری، نوذر مطالعه تجربی ناپایداری احتراق در محفظه های پیش مخلوط موتورهای توربین گاز [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • الیاسی، هادی شبیه سازی عددی جریان های فراصوتی آرام و آشفته غیردائم خروج یک پرتابه از یک لوله [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • امینی، سعید مدل آماری نیرو برای تراشکاری به کمک ارتعاشات اولتراسونیک با به دست آوردن پارامترهای مؤثر [دوره 4، شماره 4، 1387]

پ

 • پیروز پناه، وهاب شبیه سازی عددی عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم در بارهای کامل و جزئی [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • پسندیده فرد، محمود شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • پشتان، جواد تخمین فاصله در موشک‌های آشیانه‌یاب مادون قرمز [دوره 4، شماره 4، 1387]

ت

 • تاجداری، مهدی ارائه یک روش جدید مدلسازی و شبیه سازی اجزای محدود برای بازوهای روباتیک انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • تقوی، رضا • مطالعه آزمایشگاهی توزیع فشارهای محوری و شعاعی در یک کمپرسور محوری گذر صوت [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • تولمی، محمد شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی [دوره 4، شماره 2، 1387]

ح

 • حاج عباسی، محمد علی ارائه یک روش جدید مدلسازی و شبیه سازی اجزای محدود برای بازوهای روباتیک انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • حاج قایش، مرگن تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • حق پناهی، محمد شبیه سازیهای المان محدود و تجربی میدانهای دما و تنشهای پسماند در یک اتصال لوله به فلنج [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • حقیری، عبدالعلی • تحلیل تجربی تأثیر یک تولید کننده گردابه بر عملکرد یک دیفیوزر مخروطی مادون صوت [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • حمیدی، حمید تعیین ضریب شدت تنش در مواد کامپوزیتی با استفاده از روش نوری برش نگاری دیجیتالی [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • حنفی زاده، پدرام شبیه سازی تحلیلی- عددی یک جریان دو فاز گاز- مایع در یک لوله قائم [دوره 4، شماره 3، 1387]

خ

 • خاکی صدیق، علی تخمین فاصله در موشک‌های آشیانه‌یاب مادون قرمز [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • خسروی‌الحسینی، مصطفی مدلسازی عددی مشعل متخلخل استوانه ای با انتقال حرارت جانبی [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • خوگر، احمد رضا ارائه یک روش جدید مدلسازی و شبیه سازی اجزای محدود برای بازوهای روباتیک انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 3، 1387]

د

 • داوری عدالت پناه، علی طراحی کنترل کننده عصبی- فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با آموزش FEL [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • دشتی رحمت آبادی، اصغر بررسی آثار پارامترهای طراحی بر عملکردهای استاتیکی و دینامیکی یاتاقان‌های گازی غیر مدور [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • دوستدار، محمدمهدی شبیه سازی عددی عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم در بارهای کامل و جزئی [دوره 4، شماره 2، 1387]

ر

 • رادمهر، داود تحلیل فرایند نفوذ عمودی پرتابه‌های تغییر شکل‌پذیر سر پخ در اهداف فلزی [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • ربیعی، علیرضا • تحلیل تجربی تأثیر یک تولید کننده گردابه بر عملکرد یک دیفیوزر مخروطی مادون صوت [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • رشیدی میبدی، رضا بررسی آثار پارامترهای طراحی بر عملکردهای استاتیکی و دینامیکی یاتاقان‌های گازی غیر مدور [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • رفیعی، یاسر • مطالعه آزمایشگاهی توزیع فشارهای محوری و شعاعی در یک کمپرسور محوری گذر صوت [دوره 4، شماره 1، 1387]

ز

 • زمزمیان، کامیار • تحلیل جریان های تراکم ناپذیر لزج با استفاده از یک روش بالادست چند بعدی جدید بر پایه مشخصه ها [دوره 4، شماره 1، 1387]

س

 • ساداتی، سید حسین طراحی کنترل کننده عصبی- فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با آموزش FEL [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • سیدیان چوبی، مهسا شبیه سازیهای المان محدود و تجربی میدانهای دما و تنشهای پسماند در یک اتصال لوله به فلنج [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • سراج مهدیزاده، ناصر مطالعه تجربی ناپایداری احتراق در محفظه های پیش مخلوط موتورهای توربین گاز [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • سررشته داری، علی تأثیر تزریق حباب هوا در جریان مجاور یک قطعه استوانه ای چرخان [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • سعیدی، علیرضا حل تحلیلی ارتعاشات آزاد ورق های ضخیم مستطیلی همسانگرد عرضی بر اساس تئوری برشی مرتبه اول [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • سعیدی، محمدحسن شبیه سازی تحلیلی- عددی یک جریان دو فاز گاز- مایع در یک لوله قائم [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • سلطانی، ناصر تعیین ضریب شدت تنش در مواد کامپوزیتی با استفاده از روش نوری برش نگاری دیجیتالی [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • سلیمانی مهر، حمید مدل آماری نیرو برای تراشکاری به کمک ارتعاشات اولتراسونیک با به دست آوردن پارامترهای مؤثر [دوره 4، شماره 4، 1387]

ص

 • صاحب کار، سید محمد تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • صادقی، محمدحسین روش مؤثر برای پیش بینی پایداری در فرزکاری با بار جانبی کم [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • صادقی، محمد حسین • شبیه‌سازی فرآیند فرزکاری با بار جان بی کم و پیش بینی نواحی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • صادقی، محمد حسین مدل آماری نیرو برای تراشکاری به کمک ارتعاشات اولتراسونیک با به دست آوردن پارامترهای مؤثر [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • صدیقی، محمد شبیه سازیهای المان محدود و تجربی میدانهای دما و تنشهای پسماند در یک اتصال لوله به فلنج [دوره 4، شماره 3، 1387]

ظ

 • ظهیر میردامادی، محسن تحلیل فرایند نفوذ عمودی پرتابه‌های تغییر شکل‌پذیر سر پخ در اهداف فلزی [دوره 4، شماره 4، 1387]

ع

 • عباچی زاده، مهدی • بررسی ارتعاشات عرضی تیر تیموشنکو با استفاده از روش مدلسازی گسترده متمرکز [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • عباس نژاد، علی بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای بادشکن در عملکرد برج های خنک کن جابه جایی طبیعی خشک تحت شرایط وزش باد [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • عبدالله، امیر مدل آماری نیرو برای تراشکاری به کمک ارتعاشات اولتراسونیک با به دست آوردن پارامترهای مؤثر [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • علیاری شوره‌دلی، مهدی طراحی کنترل کننده عصبی- فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با آموزش FEL [دوره 4، شماره 3، 1387]

غ

 • غفوری، جعفر شبیه سازی عددی عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم در بارهای کامل و جزئی [دوره 4، شماره 2، 1387]

ف

 • فرشیدیانفر، انوشیروان • بررسی ارتعاشات عرضی تیر تیموشنکو با استفاده از روش مدلسازی گسترده متمرکز [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • فعلی، سعید تحلیل فرایند نفوذ عمودی پرتابه‌های تغییر شکل‌پذیر سر پخ در اهداف فلزی [دوره 4، شماره 4، 1387]

ق

 • قریشی، مجید بررسی تأثیر عملیات دانه زنی بر بهبود کیفیت سطوح ماشینکاری شده با فرآیند تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • قضاوی، محمدرضا تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری دارای حرکت و نیروی محوری متغیر با زمان در یک چاه مایل [دوره 4، شماره 3، 1387]

ک

 • کاظمی نصرآبادی، محمد • شبیه‌سازی فرآیند فرزکاری با بار جان بی کم و پیش بینی نواحی پایداری [دوره 4، شماره 1، 1387]
 • کاظمی نصرآبادی، محمد روش مؤثر برای پیش بینی پایداری در فرزکاری با بار جانبی کم [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • کیهانی، محمد حسن بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای بادشکن در عملکرد برج های خنک کن جابه جایی طبیعی خشک تحت شرایط وزش باد [دوره 4، شماره 4، 1387]

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل فرایند نفوذ عمودی پرتابه‌های تغییر شکل‌پذیر سر پخ در اهداف فلزی [دوره 4، شماره 4، 1387]

م

 • محبی، رسول بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای بادشکن در عملکرد برج های خنک کن جابه جایی طبیعی خشک تحت شرایط وزش باد [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • محرم پور، علی تخمین فاصله در موشک‌های آشیانه‌یاب مادون قرمز [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • محمد نوری، نوروز بررسی تأثیر روش های مختلف فیلتراسیون صریح در LES برای حل عددی نواحی مختلف لایه مرزی آشفته توسعه یافته [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • میرزالو، ولی علی بررسی تأثیر عملیات دانه زنی بر بهبود کیفیت سطوح ماشینکاری شده با فرآیند تخلیه الکتریکی سیمی [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • مصیب نژاد، جواد شبیه سازیهای المان محدود و تجربی میدانهای دما و تنشهای پسماند در یک اتصال لوله به فلنج [دوره 4، شماره 3، 1387]
 • معتکف ایمانی، بهنام روش مؤثر برای پیش بینی پایداری در فرزکاری با بار جانبی کم [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • معرفت، مهدی مدلسازی عددی مشعل متخلخل استوانه ای با انتقال حرارت جانبی [دوره 4، شماره 2، 1387]

ن

 • ناطق، محمد جواد مدل آماری نیرو برای تراشکاری به کمک ارتعاشات اولتراسونیک با به دست آوردن پارامترهای مؤثر [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • نظری، محمدرضا بررسی عددی سه بعدی اثر ملحقات بر انتقال حرارت و افت فشار در یک لوله [دوره 4، شماره 2، 1387]
 • نوری، نوروز محمد تأثیر تزریق حباب هوا در جریان مجاور یک قطعه استوانه ای چرخان [دوره 4، شماره 2، 1387]

ی

 • یساری، احسان بررسی تأثیر روش های مختلف فیلتراسیون صریح در LES برای حل عددی نواحی مختلف لایه مرزی آشفته توسعه یافته [دوره 4، شماره 4، 1387]
 • یکانی مطلق، صابر بررسی تأثیر روش های مختلف فیلتراسیون صریح در LES برای حل عددی نواحی مختلف لایه مرزی آشفته توسعه یافته [دوره 4، شماره 4، 1387]