نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی پور، سید رسول تحلیل مرحله پرشدن در فرایند قالبگیری انتقالی رزین با پوسته قالب منعطف به کمک خلاء با احتساب اثرات لوله تزریق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • آقازاده، جمشید تأثیر عمق و شعاع شیار U شکل بر مقدار متوسط چگالی انرژی کرنشی و بار بحرانی شکست در حالت بارگذاری خمشی [دوره 5، شماره 2، 1388]

ا

 • ابوترابی زارچی، محمد مهدی مطالعه تحلیلی و تجربی ناپایداری در فرآیند فرزکاری و بررسی چگونگی تأثیر پارامترهای برشی و سختی ابزار [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • اثباتی، امیرحسین تأثیر تغییر خواص جرمی و سطحی در ناپایداری تیر تیموشنکو دوسرآزاد سه پله‌ای، تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده کنترل شده [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • احمدی حسینی، سید ایمان بررسی رفتار شکست در مواد هدفمند اپوکسی-آلومین به روش اجزاء محدود برای مقاوم سازی اتصالات [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • ایرانی، سعید تأثیر تغییر خواص جرمی و سطحی در ناپایداری تیر تیموشنکو دوسرآزاد سه پله‌ای، تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده کنترل شده [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • اردکانی، محمدعلی بررسی تجربی ضرایب نیرو برای گروه های سه و چهار تایی از استوانه های دایروی قرار گرفته در جریان عرضی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • ایزدپناه، احسان بررسی عددی روش الحاقی در بهینه سازی آیرودینامیکی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • اشرفی، حسین فرمول بندی المان محدود مسائل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • اشرفی، حسین ارائه یک رهیافت محاسباتی وارون‌سازی ماتریسی برای تحلیل مسائل تماسی بین هر نوع نانو فرورونده صلب و پیکره‌های ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • اشرفی، حسین ارائه یک رهیافت محاسباتی وارون‌سازی ماتریسی برای تحلیل مسائل تماسی بین هر نوع نانو فرورونده صلب و پیکره‌های ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • امی، فتح اله بررسی عددی اثر زمان پاشش و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلاینده‌های یک موتور بنزینی پاشش چندنقطه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1388]

ب

 • باقری، سید مسعود ارائه یک مدل ریاضی در پیش‌بینی استحکام برشی اتصالات روکش‌شده انفجاری با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • باقری، سید مسعود اتّصال گوه‌ای فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری و بررسی فصل مشترک اتّصال [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • بخشی، محمد بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • بخشی، محمد شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • براتی، احسان تأثیر عمق و شعاع شیار U شکل بر مقدار متوسط چگالی انرژی کرنشی و بار بحرانی شکست در حالت بارگذاری خمشی [دوره 5، شماره 2، 1388]

پ

 • پل، محمدحسین تحلیل نفوذ مایل پرتابه‌های مخروطی در صفحات نازک فلزی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • پورگللو، محمد حسین پیش بینی زاویه خمش در شکل دهی لیزری فلزات با استفاده از محدوده تغییرات ریز ساختاری ایجاد شده [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • پوریوسفی، غلامحسین بررسی تجربی ضرایب نیرو برای گروه های سه و چهار تایی از استوانه های دایروی قرار گرفته در جریان عرضی [دوره 5، شماره 1، 1388]

ج

 • جلوانی، سعید پیش بینی زاویه خمش در شکل دهی لیزری فلزات با استفاده از محدوده تغییرات ریز ساختاری ایجاد شده [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • جنگجوی خلجان، محمد رضا توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌ [دوره 5، شماره 2، 1388]

ح

 • حسینی، سید عبدالوهاب تحلیل نفوذ مایل پرتابه‌های مخروطی در صفحات نازک فلزی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • حسینیپور، سیدجمال بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • حسین زاده، محمد روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار، به کمک تغییرات شکل مد [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • حسین زاده، مرتضی بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • حکمت، محمد حامد بررسی عددی روش الحاقی در بهینه سازی آیرودینامیکی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • حوری جعفری، حامد مدل‌سازی عددی جریان حول دسته سیلندرهای استوانه ای [دوره 5، شماره 1، 1388]

د

 • دوستدار، محمدمهدی مطالعه عددی اثر شرایط اولیه پاشش بر چرخش ناحیه احتراق‌پذیر داخل ابر سوخت و هوا [دوره 5، شماره 1، 1388]

ر

 • رازفر، محمدرضا مطالعه تحلیلی و تجربی ناپایداری در فرآیند فرزکاری و بررسی چگونگی تأثیر پارامترهای برشی و سختی ابزار [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • راغبی، مهدی روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار، به کمک تغییرات شکل مد [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • رحیمی، ناصر آشکارسازی و جداسازی عیب به روش هندسی درسیستم های سازه ای با ورودی و خروجی های چندگانه‌ـ بررسی تجربی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • روزگار، سیدجعفر بررسی تأثیر توابع غنی‌ساز در روش اجزاء محدود توسعه یافته [دوره 5، شماره 4، 1388]

ز

 • زمانی، جمال ارائه یک مدل ریاضی در پیش‌بینی استحکام برشی اتصالات روکش‌شده انفجاری با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • زمانی، جمال اتّصال گوه‌ای فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری و بررسی فصل مشترک اتّصال [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • زمانیان دهکردی، سیّد جمال محاسبۀ مقاومت موج سازی یک شناور زیر دریایی با استفاده از روش المان مرزی [دوره 5، شماره 1، 1388]

س

 • سید مؤمنی ماسوله، حجت اله جریان حول یک صفحه تخت: یک بازنگری تحلیلی با استفاده از تقریب کسری پد [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • سلمانی تهرانی، مهدی توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌ [دوره 5، شماره 2، 1388]

ش

 • شیرخورشیدیان، اکبر شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • شفیعی، علیرضا تحلیل رشد ترک در مُد دوم با استفاده از تکنیک وینر-هاف (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • شکری، افشین تحلیل فروریزش دینامیکی ستونهای جدارنازک با مقطع مربعی تحت ضربه محوری [دوره 5، شماره 4، 1388]

ع

 • عبدالوند، حمیدرضا مدل‌سازی سه‌بعدی ترمودینامیکی اثر آتش بر کامپوزیت‌های پایه پلیمری با در نظر گرفتن تغییر خواص حرارتی [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • علیزاده، یونس تأثیر عمق و شعاع شیار U شکل بر مقدار متوسط چگالی انرژی کرنشی و بار بحرانی شکست در حالت بارگذاری خمشی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • علوی هاشمی، حسن شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 5، شماره 3، 1388]

ف

 • فتوحی فیروزآباد، علیرضا تحلیل رشد ترک در مُد دوم با استفاده از تکنیک وینر-هاف (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • فرج پور کردآسیابی، مهدی بررسی عددی اثر زمان پاشش و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلاینده‌های یک موتور بنزینی پاشش چندنقطه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • فرید، مهرداد فرمول بندی المان محدود مسائل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • فرید، مهرداد ارائه یک رهیافت محاسباتی وارون‌سازی ماتریسی برای تحلیل مسائل تماسی بین هر نوع نانو فرورونده صلب و پیکره‌های ویسکوالاستیک [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • فریدون، عبدالحسین بررسی رفتار شکست در مواد هدفمند اپوکسی-آلومین به روش اجزاء محدود برای مقاوم سازی اتصالات [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • فرشیدیان فر، انوشیروان روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار، به کمک تغییرات شکل مد [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • فعلی، سعید تحلیل فروریزش دینامیکی ستونهای جدارنازک با مقطع مربعی تحت ضربه محوری [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • فکری، فاطمه جریان حول یک صفحه تخت: یک بازنگری تحلیلی با استفاده از تقریب کسری پد [دوره 5، شماره 1، 1388]

ق

 • قاسمی، حسن محاسبۀ مقاومت موج سازی یک شناور زیر دریایی با استفاده از روش المان مرزی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • قدیری دهکردی، بهزاد مدل‌سازی عددی جریان حول دسته سیلندرهای استوانه ای [دوره 5، شماره 1، 1388]

ک

 • کشاورز، آرش بررسی تأثیر توابع غنی‌ساز در روش اجزاء محدود توسعه یافته [دوره 5، شماره 4، 1388]

گ

 • گرجی، عبدالحمید بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • گرجی، عبدالحمید شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 5، شماره 3، 1388]

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل نفوذ مایل پرتابه‌های مخروطی در صفحات نازک فلزی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • لیاقت، غلامحسین توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌ [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • لیاقت، غلامحسین پیش بینی زاویه خمش در شکل دهی لیزری فلزات با استفاده از محدوده تغییرات ریز ساختاری ایجاد شده [دوره 5، شماره 3، 1388]

م

 • محی الدّین، علی بررسی رفتار شکست در مواد هدفمند اپوکسی-آلومین به روش اجزاء محدود برای مقاوم سازی اتصالات [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • محجوب جهرمی، محمد آشکارسازی و جداسازی عیب به روش هندسی درسیستم های سازه ای با ورودی و خروجی های چندگانه‌ـ بررسی تجربی [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • میرزایی، مسعود بررسی عددی روش الحاقی در بهینه سازی آیرودینامیکی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • میرزایی، مسعود بررسی تجربی ضرایب نیرو برای گروه های سه و چهار تایی از استوانه های دایروی قرار گرفته در جریان عرضی [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • میرزائی، مجید بررسی تأثیر توابع غنی‌ساز در روش اجزاء محدود توسعه یافته [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • میرمحمدی، علی بررسی عددی اثر زمان پاشش و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلاینده‌های یک موتور بنزینی پاشش چندنقطه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • مزدک، سیامک توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌ [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • مساح، حمیدرضا جریان حول یک صفحه تخت: یک بازنگری تحلیلی با استفاده از تقریب کسری پد [دوره 5، شماره 1، 1388]
 • مستاجران، حمید بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • مسلمی نائینی، حسن توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل‌دهی مجدد لوله‌ها‌ [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • مسلمی نائینی، حسن پیش بینی زاویه خمش در شکل دهی لیزری فلزات با استفاده از محدوده تغییرات ریز ساختاری ایجاد شده [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • مشایخی، محمد مدل های آسیب و شناسایی پارامترهای وابسته در فولاد A533B [دوره 5، شماره 2، 1388]
 • مظفری دهشیری، محمدحسین تحلیل رشد ترک در مُد دوم با استفاده از تکنیک وینر-هاف (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • مهدی پور عمرانی، علی ارائه یک مدل ریاضی در پیش‌بینی استحکام برشی اتصالات روکش‌شده انفجاری با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری (یادداشت مهندسی) [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • مهدی پور عمرانی، علی اتّصال گوه‌ای فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری و بررسی فصل مشترک اتّصال [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • مهرداد شکریه، محمود تحلیل مرحله پرشدن در فرایند قالبگیری انتقالی رزین با پوسته قالب منعطف به کمک خلاء با احتساب اثرات لوله تزریق [دوره 5، شماره 3، 1388]
 • مهرداد شکریه، محمود مدل‌سازی سه‌بعدی ترمودینامیکی اثر آتش بر کامپوزیت‌های پایه پلیمری با در نظر گرفتن تغییر خواص حرارتی [دوره 5، شماره 4، 1388]
 • موسی زاده، حمید تأثیر تغییر خواص جرمی و سطحی در ناپایداری تیر تیموشنکو دوسرآزاد سه پله‌ای، تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده کنترل شده [دوره 5، شماره 4، 1388]

ن

 • نوروزی، سلمان بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق [دوره 5، شماره 3، 1388]

و

 • ولی زاده، محمد ابراهیم شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 5، شماره 3، 1388]

ه

 • همایون صادقی، مرتضی آشکارسازی و جداسازی عیب به روش هندسی درسیستم های سازه ای با ورودی و خروجی های چندگانه‌ـ بررسی تجربی [دوره 5، شماره 2، 1388]