نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی طوق، رضا بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز [دوره 8، شماره 2، 1391]

ا

 • ابراهیمی، مسعود تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویچی با هسته میانی هدفمند متقارن به‌روش تئوری مرتبه بالای بهبودیافته [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • ابری نیا، کارن ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • ایرانی، سعید تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویچی با هسته میانی هدفمند متقارن به‌روش تئوری مرتبه بالای بهبودیافته [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • ایرانی، سعید آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • استیری، جواد ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی براساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی میکروورق ویسکوالاستیک نانوکامپوزیتی تحت میدان الکتروستاتیک [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • اشرفی، حسین تحلیل عددی مسائل تماسی همراه با اصطکاک در فروروی نانو بر مبنای یک رهیافت اصلاح شده‌ بهینه‌سازی لاگرانژ الحاقی [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • الدیب، سمیر تحلیل بودجه خطای ناوبری یک موشک بالستیک و ارزیابی عوامل مؤثر بر دایره احتمال خطا [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • الهامی، محمد رضا کاربرد روش سکانت- بوت استرپ جهت حل سینماتیک مستقیم یک روبات موازی انتقالی سه درجه آزادی [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • امانی، امین کاربرد روش سکانت- بوت استرپ جهت حل سینماتیک مستقیم یک روبات موازی انتقالی سه درجه آزادی [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • امیری دلوئی، امین بررسی تحلیلی انتقال حرارت هدایتی در لمینیت های کامپوزیتی استوانه ای گرافیت اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • امینی، محمد طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای [دوره 8، شماره 4، 1391]

ب

 • بیجاری، ابوالفضل مدل سازی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات مدهای حجمی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی با استفاده از روش انرژی [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • بختیار، مهدی تعیین تنش فشاری مواد فلزی بر اساس تحلیل آزمایش ضربه تیلور [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • بخشی، محمد طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • برزکار، اسماعیل پیش‌بینی عمر خزشی پره‌های توربین تعمیر شده از دو جنس [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • برومند، مسعود بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • بیگلری، فریدرضا بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم [دوره 8، شماره 4، 1391]

پ

 • پوربافرانی، زینب طراحی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی با جعبه‌دنده AMT [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • پورحسین، مجتبی تحلیل جریان همرفت آزاد روی یک صفحه موج‌دار عمودی تک‌دما با مدل جدید شار [دوره 8، شماره 2، 1391]

ت

 • تیمورنژاد، جمال تأثیر عوامل جوشکاری بر روی جوش لب به لب همزن اصطکاکی ورق های مس [دوره 8، شماره 4، 1391]

ج

 • جلالی، امیر تحلیل ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی میکروورق ویسکوالاستیک نانوکامپوزیتی تحت میدان الکتروستاتیک [دوره 8، شماره 3، 1391]

ح

 • حسینیان، علیرضا آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • حسینعلی پور، سید مصطفی تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • حقیری، عبدالعلی بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در محفظه پرشده از نانوسیال با دیواره‌های متحرک دوگانه در شیب‌های مختلف و دمای غیریکنواخت دیواره‌ی گرم [دوره 8، شماره 2، 1391]

خ

 • خدارحمی، حسین تحلیل تجربی و عددی اثر عمق شیار و تخمین فشار پارگی در دیافراگم‌های پاره‌شونده [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • خوگر، احمدرضا تحلیل بودجه خطای ناوبری یک موشک بالستیک و ارزیابی عوامل مؤثر بر دایره احتمال خطا [دوره 8، شماره 3، 1391]

د

 • داور، علی ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی براساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • دهقانی، روح الله آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • دوستدار، محمدمهدی تخمین اندازه اولیه قطرات در پاشش سوخت مایع از دستگاه های انفجاری هوا- سوخت [دوره 8، شماره 2، 1391]

ر

 • رحیمی نسب، جعفر بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • ریخته گر نظامی، وحید بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • رضوی، اسماعیل تحلیل جریان همرفت آزاد روی یک صفحه موج‌دار عمودی تک‌دما با مدل جدید شار [دوره 8، شماره 2، 1391]

ز

 • زارع، بهروز بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • زنگویی مطلق، محمد رضا مدل سازی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات مدهای حجمی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی با استفاده از روش انرژی [دوره 8، شماره 3، 1391]

ش

 • شرعیات، محمد تحلیل عددی مسائل تماسی همراه با اصطکاک در فروروی نانو بر مبنای یک رهیافت اصلاح شده‌ بهینه‌سازی لاگرانژ الحاقی [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • شعرباف، حسین مدل سازی میکرومکانیکی فلزات چند فازی با رهیافت کریستال پلاستیسیته [دوره 8، شماره 1، 1391]

ص

 • صادقی، محمدحسین بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • صفاری، حمید بهینه‌سازی مبادله‌گر صفحه- پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 2، 1391]

ع

 • علی میرزالو، ولی بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم [دوره 8، شماره 4، 1391]

غ

 • غفاری، جبار بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز [دوره 8، شماره 2، 1391]

ف

 • فارسی، محمد علی تحلیل آزمایشگاهی و عددی فروریزش محوری سازه‌های جدارنازک ترکیبی [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • فرهمند، پریسا ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • فروزان، محمدرضا پیش‌بینی عمر خزشی پره‌های توربین تعمیر شده از دو جنس [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • فعلی، سعید تعیین تنش فشاری مواد فلزی بر اساس تحلیل آزمایش ضربه تیلور [دوره 8، شماره 1، 1391]

ق

 • قاسمی، بهزاد اثر یک بافل روی انتقال حرارت جابه‌جایی توأم از یک محفظه‌ی باز با قطعات گرمازا [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • قدک، فرهاد بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در محفظه پرشده از نانوسیال با دیواره‌های متحرک دوگانه در شیب‌های مختلف و دمای غیریکنواخت دیواره‌ی گرم [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • قریشی، مجید مدلسازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • قمریان، علی تحلیل آزمایشگاهی و عددی فروریزش محوری سازه‌های جدارنازک ترکیبی [دوره 8، شماره 1، 1391]

ک

 • کاشفی، سعید طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش‌بین یک جسم پرنده بر مبنای روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • کشمیری، سید حسین مدل سازی میرایی ترموالاستیک در ارتعاشات مدهای حجمی تشدیدگر حلقوی میکرومکانیکی با استفاده از روش انرژی [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • کیهانی، محمد حسن بررسی تحلیلی انتقال حرارت هدایتی در لمینیت های کامپوزیتی استوانه ای گرافیت اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • کوچک زاده، محمد علی بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر [دوره 8، شماره 4، 1391]

گ

 • گل پرور، حسین آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری [دوره 8، شماره 3، 1391]

ل

 • لطفی، حسین تحلیل تجربی و عددی اثر عمق شیار و تخمین فشار پارگی در دیافراگم‌های پاره‌شونده [دوره 8، شماره 1، 1391]

م

 • مبینی، کامران تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • محمودی، قاسم اثر یک بافل روی انتقال حرارت جابه‌جایی توأم از یک محفظه‌ی باز با قطعات گرمازا [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • میرطالبی، سیدصادق بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در محفظه پرشده از نانوسیال با دیواره‌های متحرک دوگانه در شیب‌های مختلف و دمای غیریکنواخت دیواره‌ی گرم [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • مسعودی، امیر بهینه‌سازی مبادله‌گر صفحه- پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • مسگرپورطوسی، ابوالقاسم بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز [دوره 8، شماره 2، 1391]
 • مشایخی، محمد مدل سازی میکرومکانیکی فلزات چند فازی با رهیافت کریستال پلاستیسیته [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • ملک زاده فرد، کرامت تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویچی با هسته میانی هدفمند متقارن به‌روش تئوری مرتبه بالای بهبودیافته [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • ملک زاده فرد، کرامت ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی براساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • منتظری، مرتضی طراحی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی با جعبه‌دنده AMT [دوره 8، شماره 3، 1391]
 • مهرآرا، محمود حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • مهرپناهی، عبدالله تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی [دوره 8، شماره 2، 1391]

ن

 • نادری فرد، عاطفه مدلسازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • ناطق، محمد جواد حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی [دوره 8، شماره 4، 1391]
 • نظری، علی تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویچی با هسته میانی هدفمند متقارن به‌روش تئوری مرتبه بالای بهبودیافته [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • نوروزی، محمود بررسی تحلیلی انتقال حرارت هدایتی در لمینیت های کامپوزیتی استوانه ای گرافیت اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1391]

و

 • واحدی، خداداد تحلیل تجربی و عددی اثر عمق شیار و تخمین فشار پارگی در دیافراگم‌های پاره‌شونده [دوره 8، شماره 1، 1391]
 • وفایی صفت، عباس بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای [دوره 8، شماره 4، 1391]

ه

 • همت، محمد بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در محفظه پرشده از نانوسیال با دیواره‌های متحرک دوگانه در شیب‌های مختلف و دمای غیریکنواخت دیواره‌ی گرم [دوره 8، شماره 2، 1391]

ی

 • یوسفی، رضا بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر [دوره 8، شماره 4، 1391]