نمایه نویسندگان

ا

 • ابطحی، سید مهدی طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • اثباتی، امیرحسین بررسی نا‌پایداری ارتعاشی تیر تیموشنکو چند‌قسمتی دو‌سر آزاد تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با اتصالات فنری و تغییرات جرم گسترده و متمرکز [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • ایرانی، سعید بررسی نا‌پایداری ارتعاشی تیر تیموشنکو چند‌قسمتی دو‌سر آزاد تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با اتصالات فنری و تغییرات جرم گسترده و متمرکز [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • اسدالهی قهیه، عبداله تأثیر تغییرات ضخامت بیشینه و زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • اسلامی، محمدرضا تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • اکبری، محمدعلی تحلیل تجربی نفوذ در اهداف متشکل از لایه‌های کولار و سیال STF [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • ایلخانی، محمدرضا بررسی صحت نتایج تئوری های دانل و سندرز برای ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای ضخیم هدفمند در شروط مرزی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1392]

ب

 • بخشی جویباری، محمد تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • بیسادی، حسین بررسی صحت نتایج تئوری های دانل و سندرز برای ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای ضخیم هدفمند در شروط مرزی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • بهلولی، میلاد تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای بازتقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره [دوره 9، شماره 4، 1392]

پ

 • پایگانه، غلامحسن بررسی پارامترهای هندسی و فیزیکی مؤثر در هیدروفرمینگ لوله های سه لایه کامپوزیتی به کمک روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]

ت

 • ترمه، مهدیه کنترل مغناطیسی فعال برای ماهواره پایدار شده گرادیان جاذبه ای با استفاده ازکنترل کننده های تناسبی – مشتقی و فازی [دوره 9، شماره 2، 1392]

ج

 • جعفری، علی اصغر ارتعاشات اجباری تیر تیموشنکو از جنس مواد هدفمند با لایه پیزوالکتریک تحت بار متحرک [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • جعفری، علی اصغر تحلیل غیرخطی خیز ورق دایره ای هدفمند با خواص متغیر در دو راستای عرضی و شعاعی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • جعفری مهرآبادی، سعید تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای بازتقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • جلالی، علی اکبر بهبود کنترل مد لغزشی مدل‌مبنای پیوندی سیستم تعلیق فعال خودرو با استفاده از چرخش بهینه سطوح لغزش و منطق فازی [دوره 9، شماره 2، 1392]

ح

 • حسنی، بهروز تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • حسینی پور، سید جمال تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • حسینی هاشمی، شاهرخ بررسی صحت نتایج تئوری های دانل و سندرز برای ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای ضخیم هدفمند در شروط مرزی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • حمیدی قلعه جیق، بهرنگ آنالیز استحکام یک ماده مرکب لایه‏ای با استفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و تکنیک شاخه و حد [دوره 9، شماره 4، 1392]

خ

 • خیاط، مرتضی شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری آشفته درون یک لوله پهن شده با به کارگیری ماده متخلخل در دو آرایش مرزی و مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • خدادادی، امین تحلیل تجربی نفوذ در اهداف متشکل از لایه‌های کولار و سیال STF [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • خدارحمی، حسین تحلیل کمانش پیش رونده دینامیکی لوله های دایروی تحت ضربه محوری با سرعت بالا [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • خواجه افضلی، محمد بررسی نیروهای ماشینکاری و شار حرارتی در فصل مشترک ابزار قطعه کار در فرآیند تراشکاری به روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]

د

ر

 • رازفر، محمد بررسی نیروهای ماشینکاری و شار حرارتی در فصل مشترک ابزار قطعه کار در فرآیند تراشکاری به روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • رحیمی، عماد اثر اصطکاک بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق‌ های ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • رضایی دشت آبادی، غلامرضا تحلیل غیرخطی خیز ورق دایره ای هدفمند با خواص متغیر در دو راستای عرضی و شعاعی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • رضوانی، مسعود تحلیل کمانش پیش رونده دینامیکی لوله های دایروی تحت ضربه محوری با سرعت بالا [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • روحی، امیر حسین اثر اصطکاک بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق‌ های ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1392]

ز

 • زارع شاه آبادی، ابوالفضل کنترل مغناطیسی فعال برای ماهواره پایدار شده گرادیان جاذبه ای با استفاده ازکنترل کننده های تناسبی – مشتقی و فازی [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • زمانی اشنی، جمال مقایسه انقباض به وجود آمده در قطعات پلاستیکی تزریق شده در قالب هایی از جنس آلیاژ های با دمای ذوب پایین و رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 3، 1392]

س

 • ساداتی، سید حسین طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • سالاریه، حسن بررسی تجربی اثر عمق آب در کاهش فرکانس خمش اجسام کشیده [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • سجادی، سید میثم تأثیر تغییرات ضخامت بیشینه و زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • سلطانی، ناصر مطالعه پارامترهای شیار V شکل ترک‌دار در نمونه پلیمری PMMA با استفاده از روش برهم نگاری دیجیتالی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • سلطان زاده، حامد بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیال آلومینا/آب داخل لوله افقی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • سلیمانی مهر، حمید بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی روی دمای نوک ابزار در تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک [دوره 9، شماره 3، 1392]

ش

 • شجاعی فرد، محمد حسن بهبود افت انتقال مافلر با استفاده از پنل‌های میکرومتخلخل [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • شرعیات، محمد تحلیل غیرخطی خیز ورق دایره ای هدفمند با خواص متغیر در دو راستای عرضی و شعاعی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • شریعتی، محمود تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • شنکایی، مرتضی بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی روی دمای نوک ابزار در تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • شهبازی کرمی، جواد بررسی پارامترهای هندسی و فیزیکی مؤثر در هیدروفرمینگ لوله های سه لایه کامپوزیتی به کمک روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • شهرآبادی، محمد علی بررسی تجربی اثر عمق آب در کاهش فرکانس خمش اجسام کشیده [دوره 9، شماره 2، 1392]

ص

 • صفدریان، رسول اثر اصطکاک بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق‌ های ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1392]

ض

 • ضیاءبشرحق، مسعود مدل سازی رفتار گذرای بویلر بازیاب در حالت کارکرد جزیره ای [دوره 9، شماره 1، 1392]

ط

 • طالبی توتی، روح الله بهبود افت انتقال مافلر با استفاده از پنل‌های میکرومتخلخل [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • طیبی رهنی، محمد شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری آشفته درون یک لوله پهن شده با به کارگیری ماده متخلخل در دو آرایش مرزی و مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1392]

ظ

 • ظهیری پور، سیدعلی بهبود کنترل مد لغزشی مدل‌مبنای پیوندی سیستم تعلیق فعال خودرو با استفاده از چرخش بهینه سطوح لغزش و منطق فازی [دوره 9، شماره 2، 1392]

ع

 • علی عباسی، رضا شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری آشفته درون یک لوله پهن شده با به کارگیری ماده متخلخل در دو آرایش مرزی و مرکزی [دوره 9، شماره 1، 1392]

غ

 • غفاری، علی طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • غلامزاده، بابک بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی روی دمای نوک ابزار در تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک [دوره 9، شماره 3، 1392]

ف

 • فارسی، محمد علی آنالیز استحکام یک ماده مرکب لایه‏ای با استفاده از روش قابلیت اطمینان مرتبه اول و تکنیک شاخه و حد [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • فتح آبادی، مرتضی ارتعاشات اجباری تیر تیموشنکو از جنس مواد هدفمند با لایه پیزوالکتریک تحت بار متحرک [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • فدایی، محمد بررسی صحت نتایج تئوری های دانل و سندرز برای ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای ضخیم هدفمند در شروط مرزی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • فرجی قناتی، محمد مدل ارتعاشات سه جزئی ماشین فرز با اتصالات پیوسته [دوره 9، شماره 3، 1392]

ق

 • قاجار، رحمت الله مدل سازی واماندگی نرم بر اساس مکانیک آسیب محیط پیوسته کوپل شده با پلاستیسیته ناهمسانگرد [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • قدیری دهکردی، بهزاد بررسی نا‌پایداری ارتعاشی تیر تیموشنکو چند‌قسمتی دو‌سر آزاد تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با اتصالات فنری و تغییرات جرم گسترده و متمرکز [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • قربانی، رضا تأثیر تغییرات ضخامت بیشینه و زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 9، شماره 1، 1392]

ک

 • کاکائی، امیرحسن بررسی اثر پارامترهای عملکردی بر آوانس جرقه آستانه کوبش و عدد اکتان مورد نیاز در موتور احتراق داخلی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • کریمی ثمر، رسول تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای بازتقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • کشاورز، آرش مدل سازی واماندگی نرم بر اساس مکانیک آسیب محیط پیوسته کوپل شده با پلاستیسیته ناهمسانگرد [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • کلاهدوز، امین تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • کیهانی، محمد حسن بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیال آلومینا/آب داخل لوله افقی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • کیهانی، محمد حسن بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در محیط متخلخل بین دو صفحه موازی با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • کوششی، میثم تحلیل عددی انتقال حرارت و جرم در فرآیند خشک شدن مجموعه ای از اجسام متخلخل [دوره 9، شماره 1، 1392]

گ

 • گودرزی، رضا مقایسه انقباض به وجود آمده در قطعات پلاستیکی تزریق شده در قالب هایی از جنس آلیاژ های با دمای ذوب پایین و رزین اپوکسی [دوره 9، شماره 3، 1392]

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل تجربی نفوذ در اهداف متشکل از لایه‌های کولار و سیال STF [دوره 9، شماره 4، 1392]

م

 • محبی، رسول بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در محیط متخلخل بین دو صفحه موازی با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • محمدپور، ابراهیم مدل سازی رفتار گذرای بویلر بازیاب در حالت کارکرد جزیره ای [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • مدنی، سید حسام الدین مدل ارتعاشات سه جزئی ماشین فرز با اتصالات پیوسته [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • مسلمی نائینی، حسن اثر اصطکاک بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورق‌ های ترکیبی [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • معتکف ایمانی، بهنام بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • معدولیت، رضا مدل ارتعاشات سه جزئی ماشین فرز با اتصالات پیوسته [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • مقیمی، مهدی تحلیل عددی انتقال حرارت و جرم در فرآیند خشک شدن مجموعه ای از اجسام متخلخل [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • ملک زاده فرد، کرامت بررسی پارامترهای هندسی و فیزیکی مؤثر در هیدروفرمینگ لوله های سه لایه کامپوزیتی به کمک روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • مهدوی نژاد، رمضانعلی بررسی نیروهای ماشینکاری و شار حرارتی در فصل مشترک ابزار قطعه کار در فرآیند تراشکاری به روش اجزای محدود [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • موسی زاده، حمید بررسی نا‌پایداری ارتعاشی تیر تیموشنکو چند‌قسمتی دو‌سر آزاد تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با اتصالات فنری و تغییرات جرم گسترده و متمرکز [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • موسویان، سید علی اکبر کنترل مغناطیسی فعال برای ماهواره پایدار شده گرادیان جاذبه ای با استفاده ازکنترل کننده های تناسبی – مشتقی و فازی [دوره 9، شماره 2، 1392]
 • مولانی، فریدون تحلیل جریان لغزشی کوئت- پوازیه بین دو صفحه موازی حاوی محیط متخلخل با شار گرمای ثابت دیوار از دید قانون اول و دوم ترمودینامیک [دوره 9، شماره 1، 1392]

ن

 • ناطق، محمدجواد بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی روی دمای نوک ابزار در تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک [دوره 9، شماره 3، 1392]
 • نداف اسکوئی، علیرضا تحلیل کمانش پیش رونده دینامیکی لوله های دایروی تحت ضربه محوری با سرعت بالا [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • نصرآبادی، مسعود بررسی اثر پارامترهای عملکردی بر آوانس جرقه آستانه کوبش و عدد اکتان مورد نیاز در موتور احتراق داخلی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • نظری، محسن بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیال آلومینا/آب داخل لوله افقی [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • نظری، محمدباقر تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • نوروزی، سلمان تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده [دوره 9، شماره 3، 1392]

و

 • ولایتی، علی اکبر بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1392]

ی

 • یادگاری دهنوی، محمدرضا مطالعه پارامترهای شیار V شکل ترک‌دار در نمونه پلیمری PMMA با استفاده از روش برهم نگاری دیجیتالی [دوره 9، شماره 4، 1392]
 • یاری، مرتضی تحلیل جریان لغزشی کوئت- پوازیه بین دو صفحه موازی حاوی محیط متخلخل با شار گرمای ثابت دیوار از دید قانون اول و دوم ترمودینامیک [دوره 9، شماره 1، 1392]
 • یدالهی، عارف بهبود افت انتقال مافلر با استفاده از پنل‌های میکرومتخلخل [دوره 9، شماره 2، 1392]